Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
John Cena

John Cena

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 1977-04-23
  • Nơi Sinh: West Newbury, Massachusetts, USA
  • Còn được Biết đến Như: John Felix Anthony Cena, Джон Сина, John Cena Jr., 'Prototype' John Cena, Prototype, 존 시나, Τζον Σίνα, The Champ, Джон Сіна, Dr. Thugonomics, 赵喜娜, 趙喜娜, جون سينا ​​, Mr. HLR, Big Match John, 江西男, John Xenia, 约翰·塞纳, ג'ון סינה

Danh Sách Phim Của John Cena