Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Ludacris

Ludacris

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 1977-09-11
  • Nơi Sinh: Champaign, Illinois, USA
  • Còn được Biết đến Như: Christopher Bridges, Chris Bridges, Christopher Brian Bridges, C. Bridges, Chris "Ludacris" Bridges, 루다크리스, 路達克里斯

Danh Sách Phim Của Ludacris